Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

Program

17.11. - 23.11.2014

Plzeň

Středa17:30Bohoslužba
Čtvrtek18:00Shromáždění DOMAŽLICE
info. 777 840 127
Neděle10:00Bohoslužba