A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Program

15.9. - 21.9.2014

Plzeň

Středa17:30Bohoslužba
Čtvrtek18:00Shromáždění DOMAŽLICE
info. 777 840 127
Neděle10:00Bohoslužba