Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Program

20.10. - 26.10.2014

Plzeň

Středa17:30Bohoslužba
Čtvrtek18:00Shromáždění DOMAŽLICE
info. 777 840 127
Neděle10:00Bohoslužba