Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

Program

6.7. - 12.7.2015

Plzeň

Středa17:30Bohoslužba
Čtvrtek18:00Shromáždění DOMAŽLICE
info. 777 840 127
Neděle10:00Bohoslužba