Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Program

1.2. - 7.2.2016

Praha

Středa19:001 + 1: Slovo + Modlitby
Makovského 1392/2b, Praha 17
Čtvrtek18:00Přednášky
Makovského 1392/2b, Praha 17
Pátek18:00Mládež
Makovského 1392/2b, Praha 17
Sobota10:00Bohoslužba
Makovského 1392/2b, Praha 17