Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Program

27.4. - 3.5.2015

Praha

Středa19:001 + 1: Slovo + Modlitby
Makovského 1392/2b, Praha 17
Sobota10:00Bohoslužba
Makovského 1392/2b, Praha 17